Ceník

Průvodcovské služby 

od 3000 Kč / 120   den  

Tlumočení

1.hod      500 Kč / 20
2.-4.hod  400 Kč / 16
5.-.9 hod 300 Kč / 12

Ostatní
  • Dlouhodobé tlumočení
  • Průvodcovské služby nad 7 dní
  • Teambuldingové a incentivní programy

Kalkulace si vyžádejte na info@ibarcelona.cz