Ceník

Průvodcovské služby

od 3000 Kč / 120 €  den

Tlumočení
1.hod      500 Kč / 20 €
2.-4.hod  400 Kč / 16 €
5.-.9 hod 300 Kč / 12 €
Ostatní
  • Dlouhodobé tlumočení
  • Průvodcovské služby nad 7 dní
  • Teambuldingové a incentivní programy
Kalkulace na vyžádání.